Contact

Solicitări/sesizări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Ialomița
DSCF0546
Adresa:
Slobozia, str. Stejarului, Nr. 2
Cod postal 920073, Jud. Ialomița
Telefon: 0243/213297; 0243/235015

                                                               Mobil: 0725001531

Fax: 0243/213297
E-mail: ceccarialomita@ceccarialomita.ro
PROGRAM DE LUCRU
LUNI – VINERI între orele 09:00 şi 17:00
IBAN : RO46 RNCB 0170 0441 8094 0001
BCR – Sucursala Ialomița
Cod fiscal – RO 7426179
Conducerea filialei – Organe Alese:
Consiliul Filialei
Malama Camelia – Președinte
Dragomir Lucreția – Vicepreședinte
Ciontu Eugenia – Membru Titular
Ghiță Florinel – Membru Supleant
Comisia de disciplină
David Lucia- Președinte
Postole Olivia – Membru Titular
Teodorescu Corina – Membru Titular
Cilibeanu Niculae – Membru Supleant
Preda Silviu – Membru Supleant
Preda Nicușor Adrian- Membru Supleant
Zlotea Cornelia – Membru Supleant
Comisia de cenzori
Crețu Sofica
Basarab Nicoleta
Personalul executiv al filialei
Director executiv – Ec. Cosma Mihaela
Șef Birou Evidență Tablou – Enescu Mădălina
Șef Birou Stagiu și dezvoltare profesională continuă cu atribuții de administrativ- Pintilie Dorela Theodora
Auditor de calitate
Simion Rovana