Acces

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 05 și 06 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.
Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 5 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 6 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.
Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 06 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.
Dosarele de înscriere la examen se vor depune la filială până la data de 02 septembrie 2019, actele necesare înscrierii fiind următoarele:
 • cererea de inscriere si CV (click aici) conform modelului (vezi Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat pri H.G. nr.562/2000), atasate cererii;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (parafat de neurolog / psihiatru);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice (pentru expert contabil), respectiv studii medii (pentru contabil autorizat), cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin.
 • copie dupa actul de identitate
 • copie dupa carnetul de contabil autorizat cu viza la zi
 • copie dupa certificatul de casatorie sau divort (unde este cazul)
 • copie chitanta Taxa de inscriere – 175 euro pentru EC si 125 euro pentru CA
Actele trebuiesc prezentate la filială în ordinea menționată, în dosar cu șină;
Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.
Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie sau tematica acces CA ; tematica acces EC
De asemenea, vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.
În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare (ca urmare a neîndeplinirii conditiilor de note și medie), a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situația în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.
   De asemenea, în conformitate cu alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare, verificarea dosarelor se face în conformitate cu prevederile protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR și facultățile de profil, fără a exista posibilitatea susținerii unor examene la care nu se face trimitere în protocoalele încheiate.
prezentare
Pentru înscrieri și alte informații vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 0243/213297; 0243/235015 sau pe mail la ceccarialomita@ceccarialomita.ro.

 

Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

Pentru a beneficia de înscrierea direct la stagiu, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii următoarelor documente, în termen de un an de zile de la finalizarea masterului, în cadrul filialei de domiciliu sau la sediul C.E.C.C.A.R. din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00):

 • cerere de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisăde facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
 • curriculum vitae;
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitata în cadrul filialelor de domiciliu, la casieria Sediului Central al CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO46 RNCB 0170 0441 8094 0001 BCR – Sucursala Ialomița.

Notă: Potrivit reglementărilor CECCAR înscrierea directă la stagiu este condiţionată de îndeplinirea cerinţelor de notă şi medie pentru disciplinele echivalate, respectiv absolvenţii trebuie să fi susţinut la master, examene scrise sau orale şi să fi obţinut cel puţin media 7 (şapte) şi minimum nota 6 (şase) la fiecare din disciplinele echivalate.

În acest sens, vă rugăm să consultaţi, rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare, unde veţi regăsi disciplinele echivalate din cadrul programului de masterat urmat de dvs.

După verificarea documentelor de echivalare absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2018, absolvenţii promoţiei 2017 ai programelor de masterat au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare, cu documentele menţionate mai sus, până la data de 29 septembrie 2017.

Absolvenţii programelor de masterat ale căror dosare vor fi aprobate, după termenul de înscriere la stagiu, respectiv în cursul anului 2018 se vor putea înscrie direct la stagiu începând cu 1 ianuarie 2019.


A apărut ediţia 2017 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:
„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.
! Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

Puteţi achiziţiona acest ghid de la toate filialele judeţene CECCAR.

ghid acces (2)

ANUNŢ IMPORTANT!

În atenţia candidaţilor ce urmează să susţină examenul de

acces CECCAR

În ultimul timp au apărut, pe diferite site-uri, reclame la “Cărţi cu exerciţii pentru examenul de acces CECCAR”, care pretind că sunt lucrări pregătitoare pentru candidaţii ce urmează să susţină examenul de acces organizat de CECCAR.

Facem precizarea că singurele surse şi lucrări într-adevăr utile pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de acces la profesie sunt cele furnizate direct de către CECCAR, prin intermediul filialelor sale.

 

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la filială până la data de 08 septembrie 2017, actele necesare înscrierii fiind următoarele:

 • cererea de inscriere si CV (click aici) conform modelului (vezi Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat pri H.G. nr.562/2000), atasate cererii;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (parafat de neurolog / psihiatru);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice (pentru expert contabil), respectiv studii medii (pentru contabil autorizat), cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin.
 • copie dupa actul de identitate
 • copie dupa carnetul de contabil autorizat cu viza la zi
 • copie dupa certificatul de casatorie sau divort (unde este cazul)
 • copie chitanta Taxa de inscriere – 175 euro pentru EC si 125 euro pentru CA

Actele trebuiesc prezentate la filială în ordinea menționată, în dosar cu șină;

PROGRAMELE DISCIPLINELOR DE EXAMEN PENTRU ANUL 2016 !

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea în vederea obținerii calității de expert contabil – sesiunea 2016

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea în vederea obținerii calității de contabil autorizat – sesiunea 2016

.

Aici găsiţi conţinutul dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu, categoria expert contabil – pentru absolvenţii programelor de masterat la una dintre Instituţiile de învăţământ superior care au încheiat cu CECCAR protocoale de colaborare.

Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008.

Se va sustine la sapte discipline, respectiv Contabilitate, Fiscalitate, Drept, Evaluare economica si financiara a intreprinderilor, Audit, Expertiza contabila si Doctrina si Deontologia profesiei contabile;

Subiectele vor fi unice pe tara si vor fi canalizate pe intrebari, exercitii si studii de caz de judecata profesionala, avand ca baza tematicile si bibliografiile aferente celor sapte discipline, aprobate prin Hotararea Consiliului Superior nr. 08/116. Nu se vor mai elabora subiecte de tip grila;

Conform Deciziei nr. 08/193 din 15 iunie 2008, incepand cu anul 2008, vor putea participa la examenul de acces la profesia de expert contabil absolventii invatamantului superior economic care au urmat cursurile de licenta cu durata de 4 ani, cat si cei care au urmat cursurile de licenta cu durata de 3 ani.

“In cererea de inscriere candidatul isi va exprima optiunea pentru un centru de examen dintre cele stabilite de Corp si afisate in loc vizibil la sediul tuturor filialelor;”