Întâlnirea comitetului TAX3, acordarea de facilități fiscale în Luxemburg, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – principalele teme ale newsletter-ului ETAF

logo

Întâlnirea comitetului TAX3, acordarea de facilități fiscale în Luxemburg, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – principalele teme ale newsletter-ului ETAF The European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat newsletter-ul săptămânal. Principalele subiecte ale săptămânii 18-22 iunie 2018 au fost: Pe 21 iunie, comitetul TAX3 din Parlamentul European s-a …

Citiți mai departe …

Accountancy Europe, despre importanța rolului profesioniștilor contabili în domeniul fiscal

logo

Accountancy Europe, despre importanța rolului profesioniștilor contabili în domeniul fiscal Profesionistul contabil joacă un rol important în domeniul fiscal, rol evidențiat și de unele documente publicate de Accountancy Europe. Primul dintre acestea, Profesia contabilă și fiscalitatea: abordarea corectă (2015) – explică, pe larg, rolul profesiei contabile în sistemele fiscale, subliniind …

Citiți mai departe …

Document consultativ lansat de CE: cadrul general al UE privind raportarea publică de către companii este adecvat scopului?

logo

Comisia Europeană a lansat, recent, un document consultativ intitulat Evaluarea gradului de adecvare a cadrului general al UE pentru raportarea publică de către companii. Această consultare urmărește să obțină opiniile părților interesate cu privire la măsura în care cadrul general al UE pentru raportarea publică de către companii este adecvat …

Citiți mai departe …

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

logo

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – Ediția a VII-a, revizuită – CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument …

Citiți mai departe …

Anunț angajare – Șef birou evidență tablou Filiala CECCAR Ialomița

logo

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Ialomița din localitatea Slobozia, str. Stejarului nr. 2, județul Ialomița, în vederea ocupării postului de șef birou evidență tablou. Condiţiile generale pentru persoana care va participa la concurs: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state …

Citiți mai departe …