Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – ediția 2017

ghid acces

A apărut ediţia 2017 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată: „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”. ! Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului …

Citiți mai departe …

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7 al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

logo

Stimate colege, Stimați colegi,   Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7 al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”. Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare …

Citiți mai departe …

Termen-limită depunere Formular 010

logo

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017). Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la ghișeu, …

Citiți mai departe …

Un nou acord de cooperare între Fundația IFRS și Banca Mondială pentru sprijinirea economiilor în curs de dezvoltare

logo

Fundația IFRS a anunțat încheierea unui nou acord de cooperare cu Banca Mondială în vederea sprijinirii economiilor în curs de dezvoltare pe parcursul procesului de implementare a standardelor IFRS®. Acordul reflectă convingerea celor două organizații că transparenţa, responsabilitatea și eficiența care rezultă din adoptarea standardelor IFRS au un rol esențial …

Citiți mai departe …

Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat pentru cetăţenii altor state terţe

logo

Potrivit art. 26 din O.G. 65/1994 persoanele fizice străine pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activităţi, în condiţiile stabilite prin convenţiile bilaterale încheiate în acest scop de România cu …

Citiți mai departe …

Link-uri utile

logo

https://webgate.ec.europa.eu/regprof http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.htm http://www.edirect.e-guvernare.ro http://www.cnred.edu.ro  

Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR

logo

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) este organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România. Anual, CECCAR organizează examen de admitere de stagiu în vedere obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din …

Citiți mai departe …

Ziua Națională a Investițiilor

logo

O bază solidă de cunoștințe financiare atribuie populației șansele schimbării în bine a mentalității și a nivelului de trai. De la înțelegerea circuitului banilor în economie, la gestionarea corectă a bugetului personal și chiar până la cunoașterea modalităților de economisire/investire, toate acestea constituie piloni ai educației financiare. Și tocmai pentru …

Citiți mai departe …